Elektronski časopisi

TEEAL

Kratko uputstvo o pretraživanju

Bazu je moguće pretraživati po temi ili ključnim rečima, pri čemu se pretraga termina vrši u naslovu, autorima i sažetku. Ako želite konkretnu pretragu po naslovu, autoru ili sažetku izaberite odgovarajuću stavku iz padajuće liste.

Takođe je omogućeno i napredno pretraživanje – pretraživanje po više različitih kriterijuma istovremeno - po zadatoj temi ili autoru, sa ograničavanjem na pojedinu godinu i/ili na pretraživanje samo u okviru jednog naslova časopisa. Izborom pojedinačnog naslova časopisa dobija se lista svih radova objavljenih od 1993. godine, – izlistanih obrnuto-hronološki – od najnovijih ka starijim godištima, ali se pretraživanje može ograničiti i na samo jednu godinu