Reference Manager-i

Korisne "alatke" za naučno-istraživački rad

Mendeley je besplatan Reference Manager (RM) i akademska socijalna mreža pomoću koje možete organizovati vaše istraživanje, automatski generisati bibliografiju, uspostaviti saradnju sa drugima na mreži i otkriti najnovija istraživanja iz vaše oblasti.
Mendeley aplikacija pruža niz pogodnosti za komforan istraživački rad:
- automatsko generisanje bibliografije
- jednostavno uspostavljanje saradnje sa drugim istraživačima na forumu
- lako importovanje radova i iz drugih istraživačkih softvera
- pronalaženje relevantnih radova na osnovu onoga što čitate
- pristup vašim radovima sa bilo kog mesta i dr.

Za korišćenje Mendeley RM potrebno je preuzeti besplatnu aplikaciju. Postoji verzija za Mac, Windows i za Linux operativni sistem. Program je Desktop aplikacija što znači da se mora instalirati (veoma jednostavno).
Odlična prezentacija servisa i njegove praktične primene održana je na Webinaru Mendeley for Librarians, 26 jula 2011.god.

CiteULike je besplatan on-line servis koji vam omogućava da čuvate, organizujete i "podelite" biblioteku vaših radova sa drugima. To omogućava da saznate ko čita istu literaturu kao i vi, ali i da pronađete relevantnu literaturu za vaše istraživanje. Takođe možete izraditi i bibliografiju radova. Servis omogućava jednostavno arhiviranje radova, mogućnost da uvezete vaše već postojeće reference, i ono što je današnjem istraživaču najkorisnije, da svojoj biblioteci može pristupiti u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta.
Dakle, servis se koristi u okviru Internet Browsera, stoga nije potrebno instalirati bilo kakav softver.

Biblioteka Instituta tehničkih nauka SANU, na svojoj web stranici posvećenoj naučnicima, postavila je tekst o citatnim stilovima i uputstvima za citiranje. Istovremeno, data su i detaljna uputstva za instalaciju i korišćenje raznih bibliografskih alata: