Kategorizacija časopisa

Kategorizacija domaćih časopisa


U okviru programa "Bibliometrijska analiza i preliminarna kategorizacija domaćih naučnih časopisa" jednom godišnje objavljuju se rezultati u obliku interaktivnog web izveštaja pod nazivom Bibliometrijski izveštaj o časopisima. Detaljan opis ovog programa dostupan je na veb stranici CEON-a, gde se pored popisa svih pokazatelja nalazi i način njihovog izračunavanja.

Konačnu odluku o kategorizaciji časopisa koji izlaze u Srbiji, donosi Ministar, na predlog Matičnih naučnih odbora u okviru Ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost. Za sva pitanja u vezi bodovanja naučnih radova obratite se analitičarima za pojedinačne naučne discipline: za osnovna istraživanja i tehnološki razvoj.

U cilju poboljšanja kvaliteta domaćeg naučnog periodičnog izdavaštva Ministarstvo je donelo Akt o uređivanju naučnih časopisa.

Kategorizacija časopisa (preuzeta sa veb stranica Ministarstva nauke)

naučna oblast 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Referisani u Web of Science           lista lista  
Fizika     lista lista lista lista lista lista
Hemija     lista lista lista lista lista lista
Matematika i mehanika     lista lista lista      
Matematika, računarske nauke i mehanika           lista lista lista
Medicina     lista lista lista lista lista lista
Biologija     lista lista lista lista lista lista
Geonauke i astronomija     lista lista lista lista lista lista
Elektronika i telekomunikacije     lista lista lista      
Elektronika, telekomunikacije i informacione tehnologije           lista lista lista
Industrijski softver i informatika     lista lista lista      
Mašinstvo     lista lista lista lista lista lista
Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo     lista lista lista lista lista lista
Energetske tehnologije i rudarstvo     lista lista        
Energetska efikasnost     lista lista        
Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost         lista lista lista lista
Materijali i hemijske tehnologije     lista lista lista lista lista lista
Biotehnologija i agroindustrija (poljoprivreda)     lista lista lista lista lista lista
Zaštita i korišćenje voda u Srbiji     lista lista lista      
Uređenje, zaštita i korišćenje voda, zemljišta i vazduha           lista lista lista
Društveno-humanističke nauke           lista lista  
Društvene nauke lista lista lista lista lista     lista
Humanističke nauke               lista
Istorija, arheologija, etnologija i istorija umetnosti lista lista lista lista lista      
Književnost i jezik lista lista lista lista lista