Spisak časopisa iz Srbije dostupnih u elektronskoj formi

 

Abecedan popis svih časopisa koji izlaze u Srbiji i imaju svoju elektronsku formu.

 

ISSNNaslovServisiIF 2015
0351-73813+4SeJdetalji
1451-1053ABC časopis urgentne medicineSCIndeksSeJdetalji
2466-3913Accelerando: Belgrade Journal of Music and DanceDOAJSeJdetalji
0354-9542Acta agriculturae SerbicaSCIndeksSeJdetalji
0354-950XActa chirurgica IugoslavicaDoiSerbSCIndeksSeJdetalji
1451-1134Acta ClinicaSeJdetalji
0354-9410Acta Entomologica SerbicaSeJdetalji
0351-6083Acta Facultatis Medicae NaissensisDe GruyterDOAJSeJdetalji
0352-7840Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariaeSeJdetalji
0365-4478Acta medica medianaeSeJdetalji
1452-3868Acta ophtalmologicaSeJdetalji
1450-7188Acta periodica technologicaDOAJDoiSerbSeJdetalji
0351-7217Acta rheumatologica BelgradensiaSeJdetalji
0352-5252Acta Stomatologica NaissiSCIndeksSeJdetalji
0567-8315Acta Veterinaria, BeogradDe GruyterDoiSerbSCIndeksSeJ0.741detalji
2406-2529Administracija i javne politikeSeJdetalji
2406-2979Advanced technologiesSeJdetalji
0350-5928AgroekonomikaSeJdetalji
0354-2726Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područjaSeJdetalji
0350-2120Anali Ekonomskog fakulteta u SuboticiSeJdetalji