TEL anketa

TEL anketa o korišćenju servisa

U toku je anketa korišćenja The European Library (TEL) servisa koja će im omogućiti što bolji uvid u najtraženije servise namenjene istraživačima i bibliotekarima u Srbiji.

Popunjavanje ankete je podjednako važno kako za istraživače (upitnik), tako i za bibliotekare (upitnik). Rezultati analize ankete biće glavne smernice prilikom uređivanja TEL portala, ali će i bitno uticati na vrstu sadržaja (bibliоgrаfski zаpisi, digitаlni оbјеkti i mаtеriјаli u punom tekstu) i servisa kojim će se TEL unaprediti.

Na ovaj način istraživačka zajednica Srbije ima priliku da direktno utiče na kreiranje servisa od koji će im pomoći u njihovom budućem istraživačkom i profesionalnom radu, kako na regionalnom tako i na međunarodnom nivou.