Open Access

Otvoreni pristup (Open Access)

Nauka teži da bude univerzalna tekovina i da kao takva bude podjednako dostupna svima. Ali stvarnost je veoma daleko od ovog ideala. Za pristup naučnom znanju, koje se nalazi u vrhunskim svetskim časopisima, potreban je pre svega novac koji čak i najbogatije naučne institucije teško obezbeđuju. Kao odgovor na ovakvo stanje i pokušaj da se rezultati naučnih istraživanja zaista učine dostupnim svim naučnicima, pokrenuta je Open Access inicijativa. Osnovni cilj jeste da naučni radovi budu dostupni u elektronskoj formi bez novčane nadoknade.

S obzirom na to da objavljivanje rada podrazumeva određene materijalne troškove, bilo je potrebno osmisliti sistem finansiranja časopisa sa otvorenim pristupom. Našlo se nekoliko rešenja: 1) troškovi postavljanja i održavanja rada se naplaćuju od samih autora ili institucija, ili 2) fondacije koje podržavaju časopise sa otvorenim pristupom.

Danas je već oko 15% naučnih časopisa u režimu otvorenog pristupa i njihov broj stalno raste, a 90% izdavača dozvoljava da autori preprinte prihvaćene za objavljivanje u njihovim časopisima postave u digitalne repozitorijume svojih institucija ili međunarodne tematske repozitorijume kao ArXiv (matematika, fizika, kvantitativna biologija), PubMed (biomedicina), RePEc (ekonomija), itd.

U izdanju ICTP (The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics), 2008. godine, publikovana je interesantna knjiga o Open Accessu: "Science Dissemination using Open Access: A compendium of selected literature on Open Access", editora Enriquea Canessa i Marca Zennaro.

Postoji odličan flajer za pridruživanje i podršku Open Access-u, kao i stranica na kojoj možete pronaći 10 načina za pomoć i unapređenje publikovanja u Open Access režimu.

 

Najveće otvorene arhive

Centralni katalog digitalnih izvora na Internetu dostupan je na adresi http://www.oaister.org/ i sadrži linkove do preko 30 miliona radova.

Katalog repozitorijuma otvorenog pristupa ROAR (Registry of Open Access Repositories) gde je obuhvaćene arhive otvorenog pristupa moguće pretraživati po geografskoj regiji ili tipu sadržaja (teze, časopisi, baze podataka).

OpenDOAR je direktorijum koji okuplja preko 2900 akademskih repozitorijuma u "Open access" režimu, iz celog sveta. Osim liste repozitorijuma, ovaj portal omogućava i pretraživanje njihovih sadržaja, kao i pretragu samih repozitorijuma po raznim kriterijumima (po državama, disciplini, po tipu dokumenata koje referišu). Na stranici "Statistical charts" postavljeni su statistički podaci o repozitorijumima, na osnovu velikog broja kriterijuma (po naučnim oblastima, tipu, jeziku, kontinentima). U ovom direktorijumu postoji link do repozitorijuma doiSebia (okuplja 66 naslova domaćih naučnih časopisa), koji održava Centar za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije.

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) je inicijativa koja razvija i primenjuje model Otvorenog pristupa publikacijama iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. OAPEN Biblioteka ima za cilj da poboljša vidljivost i upotrebljivost visoko kvalitetnih akademskih istraživanja prikupljajući recenzirane publikacije iz Evrope, publikovane u režimu Otvorenog pristupa. Okuplja preko 2000 naslova knjiga koje se mogu u celosti preuzeti. Pretraživanje je omogućeno prema izdavaču, oblasti, naslovu knjige ili standardnim kriterijumima pretrage (pretraga po imenu autora, reči iz teksta knjige i sl.).

Katalog časopisa u režimu otvorenog pristupa DOAJ (Directory of Open Access Journals) koji obuhvata preko 10.000 časopisa. Pretraživanje je omogućeno prema oblasti, naslovu ili standardnim kriterijumima pretrage pojedinačnih članaka (pretraga po naslovu, ključnim rečima, imenu autora i sl.). U ovoj bazi dostupno je preko 90 časopisa iz Srbije.

OAPEN - Open Access Publishing in European Networks je pokrenuo servis DOAB (Directory of Open Access Books). Na njemu su dostupni linkovi ka punim tekstovima za preko 3000 knjiga iz svih oblasti nauke. Pretraživanje je omogućeno po svim informacijama o tim publikacijama.

Open J-Gate je portal koji okuplja 6575 naučnih časopisa u otvorenom režimu. Od ukupnog broja, 3796 naslova čine recenzirani časopisi. Obuhvaćene su sve naučne discipline. Pretraživanje je omogućeno prema oblasti, naslovu časopisa ili standardnim kriterijumima pretrage pojedinačnih članaka (pretraga po naslovu, imenu autora, afilijaciji, kjučnim rečima i sl.). Baza se svakodnevno ažurira novim člancima, a njihov broj trenutno premašuje cifru od 300.000, sa linkovima ka punom tekstu na sajtu izdavača.

Medscape je deo WebMD Health Professional mreže koji omogućava integrisano (ili pojedinačno) pretraživanje više različitih portala (u Open Access režimu) iz oblasti medicine: Medscape, MedscapeCME, eMedicine, Drugs i Medline. Omogućen je pristup različitim sadržajima: originalnim stručnim tekstovima, uključujući pregledne članke, časopise, stručne kolumne, preglede knjiga i dr.; Konferencijama; selektiranim dnevnim vestima iz medicinske profesije; besplatnu pretplatu na Medscape's MedPulse: e-mail nedeljnik koji ističe šta se novo pojavilo u Medscape-u iz Vaše specijalnosti; preko 125 medicinskih časopisa i udžbenika i dr. Nakon jednokratne, besplatne registracije, Medscape from WebMD automatski pruža personalizovan i specijalizovan sajt koji najviše odgovara registracionom profilu.

The European Library (TEL) obezbeđuje direktan pristup do oko 200 miliona proverenih izvora iz 48 evropskih nacionalnih biblioteka. U okviru portala mogu se pronaći ne samo tekstualni već i veliki broj multimedionalnih sadržaja. TEL obezbeđuje i izvanredne alatke za pretraživanje i pronalaženje izvora i istraživačima nudi opciju da pronađenu građu lako i brzo podele sa svojim kolegama. Registrovanim korisnicima omogućeno je preuzimanje setova podataka koji se mogu koristiti u razne svrhe.

DART Europe je digitalni repozitorijum disertarcija odbranjenih na preko 500 univerziteta iz 28 zemalja Evrope. Okuplja preko 590 000 disertacija u otvorenom pristupu koje su pretražive po različitim kriterijumima.

Novi trend u obrazovanju jesu besplatni on-line kursevi, koji teže što većem broju istovremenih slušaoca (desetine hiljada). Korisnicima su, u otvorenom pristupu dostupni audio-video zapisi već održanih kurseva (OCW-Open Course Ware), ili je dat raspored nastupajućih, sa utvrđenim terminima održavanja predavanja, rasporedom, gotovim materijalima koji prate tok nastave, i koji na kraju, polaznicima obezbeđuju sertifikat o položenom kursu (MOOC-Massive Open Online Courses).

Open Access u Srbiji

2014.

Nedelja otvorenog pristupa  (OA – Open Access) na Univerzitetu u Beogradu 22 - 24. oktobar 2014. U Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" su održana predavanja povodom "Međunarodne nedelje otvorenog pristupa". Program manifestacije možete pogledati na veb sajtu Univerzitetske biblioteke.

2013.

Nedelja otvorenog pristupa  (OA – Open Access) na Univerzitetu u Beogradu 21 - 25. oktobar 2013. U Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" su održana predavanja koja se tiču promocije principa otvorenog pristupa naučnim informacijama:

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković": Open Access Week: OA Datasets, Biljana Kosanović, KoBSON (prezentacija)

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković": Open Access Week: Reforma autorskog prava i pravne inovacije Creative Commons, Nevenka Antić, Creative Commons

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković": Open Access Week: Predatorski časopisi, dr Stela Filipi Matutinović, Univerzitetska biblioteka

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković": Open Access Week: E-teze Univerziteta u Beogradu, dr Dragana Stolić, Univerzitetska biblioteka

2012.

Nedelja otvorenog pristupa (OA – Open Access) na Univerzitetu u Beogradu 22 - 28. oktobar 2012.
U organizaciji Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' i partnerskih institucija od 22. do 28. oktobra 2012. godine na Univerzitetu u Beogradu u okviru Međunarodne nedelje otvorenog pristupa (OA Week) organizovan је niz aktivnosti na promociji principa otvorenog pristupa naučnim informacijama. Program

2011.
Novembra meseca Beogradski univerzitet se svojom odlukom pridružio grupi od 340 univerziteta i naučnih ustanova u svetu i potpisao Berlinsku deklaraciju o otvorenom pristupu. Ovom deklaracijom podržava se težnja da se rezultati naučnoistraživačkog rada učine besplatno dostupnim čitavoj naučnoj zajednici.

U skladu sa potpisivanjem Deklaracije, Univerzitet u Beogradu je na svojim stranicama objavio tekst: Otvoreni pristup naučnom znanju, u kome preporučuje svojim nastavnicima, istraživačima, saradnicima i studentima da kada god je to moguće objavljuju svoje radove u časopisima sa otvorenim pristupom.

Više o podršci možete pročitati ovde, a tekst Deklaracije je dostupan na sajtu Univeriztetske biblioteke u Beogradu ovde.

2005.
Seminar o citatnim indeksima otvorenog pristupa (predavanja) i objavljeno nekoliko radova:

  1. Pokret za otvorene arhive (OAI), članak (Mazić Bogoljub), Infoteka, vol. 6, br. 3, str. 197-204, 2005 (pdf na srpskom, 877 K)
  2. Institucionalni repozitoriji, otvoreni pristup i vrednovanje istraživanja, članak (van der Vart Lilian), Infoteka, vol. 7, br. 1-2, str. 19-26, 2006 (pdf na srpskom i engleskom, 439 K)
  3. Aktivnosti OSI i eIFL-a na promociji otvorenog pristupa naučnim komunikacijama, članak (Hageman Melisa), Infoteka, vol. 7, br. 1-2, str. 27-32, 2006 (pdf na srpskom i engleskom, 252 K)

Više o promociji Otvorenog pristupa u Srbiji možete pročitati na stranici CEON-a.

2003.
Otvoreni pristup arhivama naučnih i stručnih radova - od ideje do realizacije (predavanja)