Statistike

KoBSON

Ukupan broj pristupa KoBSON portalu

Broj pretraživanja servisa EleČas

Broj pretraživanja servisa Naši u WoS

Broj otvorenih naloga za udaljeni pristup po godinama:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2592

1002

858

1140

1470

2372

3308

1439

1031

963

845

Broj udaljenih pristupa

odnos dnevnih (8.00-20.00) i noćnih prilazaka (20.00-8.00)