Međubibliotečka pozajmica

Međubibliotečka pozajmica

1. Kome da se obratite?

Međubibliotečka pozajmica obavlja se preko pet biblioteka i to:

Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd

web adresahttp://www.unilib.rs/usluge/medjubibliotecka-pozajmica/
osobe za kontaktmr Aleksandra Pavlović
e-mailpozajmica@unilib.bg.ac.rs
telefon011 3370 512
spisak pozajmljenih knjiga2007

Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
web adresahttp://www.bms.ns.ac.rs/bmslat1055.htm
osobe za kontaktBranislava Avramović, Ivanka Klajn
e-mailreferalni@bms.ns.ac.rs
telefon021 525 859
spisak pozajmljenih knjiga2007

Univerzitetska biblioteka "Nikola Tesla", Niš

web adresahttp://www.ubnt.ni.ac.rs/
osobe za kontaktSnežana Jančić, Andrijana Stojanović i Jelena Glišić
e-mailpozajmica@ni.ac.rs
telefon018 523-421, 523-117, 523-119
spisak pozajmljenih knjiga2007
Tehnološki fakultet, Leskovac
web adresa
osobe za kontaktGordana Petronijević
e-mailgpetronijevic@yahoo.com
telefon016 247-203
spisak pozajmljenih knjiga2007
Univerzitetska biblioteka, Kragujevac
web adresahttp://www.ub.kg.ac.rs/index.php/usluge/pozajmica
osobe za kontaktOdeljenje za informacije i referalnu delatnost
e-mailubkg@kg.ac.rs
telefon034 370 207
spisak pozajmljenih knjiga

2. Koliko to košta?

Međubibliotečka pozajmica iz inostranih biblioteka

  1. Knjige: 4000 RSD. Ukoliko je knjiga teža od 2 kg doplaćuju se i realni poštanski troškovi.
  2. Članci: 1500 RSD. Članci sa digitalnom zaštitom ne mogu da se prosleđuju, štampaju se u Biblioteci i preuzimaju.
  3. Specijalni zahtevi (rariteti, manje dostupna građa i sl.): realna cena pozajmice + poštanski troškovi.

Međubibliotečka pozajmica iz biblioteka u Srbiji

Cena pozajmice koju naplaćuje biblioteka od koje se pozajmljuje + poštanski troškovi za štampane publikacije

Napomena

Kopiranje publikacija dobijenih međubibliotečkom pozajmicom se naplaćuje.