Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Нова публикација Центра за промоцију науке

Центар за промоцију науке (ЦПН) је објавио нову публикацију - књигу "Докторати у прози: илустроване приче". Овај јединствени експеримент из научне комуникације настао је са јасном намером да се у јавности отвори тема доктората и истовремено потражи одговор на питање: За кога се пише докторат? Књигу чини 11 оригиналних есеја и илустрација, инспирисаних темама 11 докторских дисертација одбрањених у Србији у последњих пет година.
Уредници књиге и аутори свих 11 есеја су Никола Здравковић, помоћник уредника часописа Елементи и Иван Умељић, уредник издања Центра за промоцију науке. Књигу је уметнички опремила Милена Савић, арт директорка часописа Елементи.
Међу изабраним докторатима налазе се истраживање друштвених мрежа методама физике комплексних система, студија генетичке основе Паркинсонове болести у Србији, као и друге теме из области јавних финансија, развојне психологије, етике, компјутерске дијагностике, прехрамбене технологије, енергетике, правне историје, урбанизма и типографије.

Промоција књиге ће се се одржати у четвртак, 2. фебруара, у 15 часова у ЕУ инфо центру - Facebook догађај.
Прочитајте ко су истраживачи чији су докторати инспирисали ово издање Илустроване приче о докторатима.

Погледајте промотивни видeо за књигу “Докторати у прози: илустрованe причe” 

(објављено 01.02.2017.)

Објављена нова верзија сајта Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије

Обавештавамо кориснике да је објављена нова верзија сајта Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије. Портал је унапређен новом ставком у менију - Кутак за уреднике, као резултат спроведеног пројекта "Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia", подржаног од стране EIFL-а.  Кутак за уреднике је осмишљен као помоћ и скуп свих тема обрађених путем активности реализованих у оквиру пројекта. Неки од битних одељака су: Реферисање часописа у WoS-у, Scopus-у, СЦИндексу, ДОАЈу, CC лиценце, Open Journal System, Плагијаризам итд. Додатно ће бити постављени видео и материјали са одржаних предавања и радионица који ће бити доступни само ауторизованим корисницима (за преглед садржаја биће потребно корисничко име и шифра).

(објављено 25.01.2017.)

Истраживачка станица "Петница" и КоБСОН

Презентација КоБСОН за младе истраживаче и сараднике у настави је и ове године одржана у истраживачкој станици "Петница", у петак 13. јануара. На предавању су новој генерацији студената-сарадника представљене теме:

  • Научне информације на КоБСОН-у- доступност и начини приступа,
  • Научне информације - индексне базе, еКњиге и еТезе.

Материјал са предавања можете пронаћи на нашем порталу у одељку Предавања, а слике можете погледати на нашој фејсбук страници.

(објављено 17.01.2017.)

Бесплатно интернет издање „Увод у објављивање научних публикација“

Центар за промоцију науке (ЦПН) објавио је бесплатно интернет издање „Увод у објављивање научних публикација“ Андреаса Екснера с циљем да помогне младим истраживачима у процесу објављивања научних резултата.
Публикација се налази на адреси nauka.cpn.rs и у целости је у отвореном приступу. Намењена је пре свега докторандима и младим истраживачима и представља незаменљиви водич у свет научног издаваштва. Предност интернет издања у односу на штампано је и у потпуности интегрисан индекс појмова, чиме је навигација књигом лака и брза.
Оригинално издање објавио је један од највећих светских издвача - Springer Nature. У оквиру публикације дају се одговори на честа питања као што су: како се вреднује учинак истраживача? Како функционише „отворени приступ“? Колико кошта? Како функционишу највеће цитатне базе?

Рецензију превода на српски језик вршиле су Татјана Тимотијевић, начелник Одељења за научне информације Народне библиотеке Србије и национални координатор КоБСОН конзорцијума, као и др Невена Буђевац, доцент на Учитељском факултету у Београду и помоћник уредника међународног часописа European Journal of Psychology of Education. Стручну редакцију превода урадила је Милица Шевкушић, председник Секције библиотекара и књижњичара Заједнице института Србије и национални координатор за отворени приступ.

„Увод у објављивање научних публикација“ је део едиције „Научна комуникација“, која за циљ има подршку ширењу научних идеја и резултата у Србији, а претходно издање у овој едицији била је „Научна комуникација“ Пјера Ласла.

Детаље везане за интернет издање публикације прочитајте на званичном вебсајту ЦПН-а.

(објављено 08.12.2016.)

Домаћи часописи прихваћени за реферисање у Scopus индексној бази

Два домаћа часописа, Serbian Јournal of Еlectrical Еngineering ISSN 1451-4869 и Theoretical and Applied Mechanics ISSN 1450-5584, прихваћена су и ускоро ће бити реферисани у Scopus индексној бази Elsevier издавача.

Уредништвима честитамо, као и ауторима који објављују радове у наведеним часописима.

(објављено 08.12.2016.)

Измене на КоБСОН порталу у складу са новим Правилником о вредновању

Обавештавамо кориснике да су према инструкцијама Министарства науке, а на основу Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, "Сл. гласник РС", бр. 24/2016, извршене потребне измене и допуне на КоБСОН страници.

Измене које су извршене у бази ЕлеЧас односе се на нов начин категоризације научних часописа у односу на вредност ИФ и ранг у Journal Citation Reports (JCR) бази.

С обзиром да је новим Правилником предвиђена и категоризација часописа на основу реферисања у оквиру сервиса SJR - SCImago Journal & Country Rank, на КоБСОН порталу оформљена је нова страница, у оквиру одељка Можда вам затреба - Вредновање - SJR - SCImago, на којој се налазе значајне информације у вези SJR - SCImago сервиса, табела часописа из Србије реферисаних у SJR - SCImago, као и комплетне листе часописа реферисаних у овој бази од 1999. године. 

(објављено 11.07.2016.)

Полагање свезака у Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије

Услед честих питања и недоумица обавештавамо уредништва домаћих научних часописа да су, независно од успостављене сарадње са појединим невладиним организацијама, и даље у обавези да полажу свеске својих часописа у Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије (у складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја).

Детаљније информације на страници Дигиталног репозиторијума Народне библиотеке Србије

(објављено 27.08.2015.)